VÄSENTLIGHETSANALYS NÖDVÄNDIG för RÄTT FOKUS I HÅLLBARHETSARBETET 

För att komma igång med hållbarhetsarbetet är en väsentlighetsanalys nödvändig för att identifiera vilka frågor som berör din verksamhet. Väsentliga frågeställningar är de som berör verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala avtryck och som kan påverka intressenters beslutfattande. 
 
Med de standarder och regelverk som nu kommer med lagstiftning inom #CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) krävs en dubbel väsentlighetsanalys för att säkerställa företagens hållbarhetsarbete och vad som ska rapporteras på. Denna analys identifierar och tydliggör de hållbarhetsaspekter i företagets strategi som har både en extern påverkan och en finansiell påverkan på det egna företaget. 
 
Om ditt företag vill komma igång med eller utveckla ert hållbarhetsarbete stöttar vi i att ta fram en väsentlighetsanalys och hur denna kan integreras i er affärsplan och verksamhetsstyrning. 
 
Kontakta Ulrika Erkenborn Rugumayo
ulrika.erkenborn.rugumayo@transformity.se
+46 70 143 22 22