VArmt välkommen GAbrielle Tillberg

Gabrielle Tillberg är ekonom med en kandidatexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en masterexamen i miljöstudier från the London School of Economics. Hon kommer senast ifrån Sveriges ambassad i Kigali, Rwanda, där hon arbetat med politiska frågor och främjande, med särskild tonvikt på främjande av hållbar svensk export. Dessförinnan arbetade hon två år på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Rwanda med frågor rörande grön och hållbar tillväxt.

– Det ska bli fantastiskt roligt att bli en del av Transformity och vara med och driva klimatfrågan i gränssnittet mellan näringsliv och politik. Jag ser fram emot att bidra med ekonomisk analys för en lönsam omställningsresa och lyfta svenska företags internationella klimatnytta, säger Gabrielle Tillberg.