Varför ska styrelsen arbeta med klimat och miljö? Hur bibehåller ditt företag lönsamhet och konkurrenskraft i en ny tid?

Att driva ett lönsamt, långsiktigt och konkurrenskraftigt företag ställer allt högre krav på styrelsen och dess hållbarhetsarbete. Ökade rapporteringskrav som i snabb takt implementeras i Sverige som en följd av nya EU-direktiv (t ex Taxonomin och CSRD) påskyndar behovet av att tydligt integrera miljö- och klimatarbetet i bolagets strategi och affärsmodell. Styrelsen behöver kunskap, nya insikter och förståelse för hur dessa frågor påverkar företaget och därigenom identifiera möjligheter, nya lösningar som i sin tur ger konkurrensfördelar.

Vi erbjuder en styrelseutbildning med fokus på hållbarhet, med en fördjupad omvärldsbevakning kring klimat och miljö och kunskap kring hur ditt företag påverkas av klimatomställningen och det geopolitiska läget, hur detta integreras i ert styrelsearbete och vilka krav som ställs och kommer att ställas kring hållbarhetsrapportering.

Om du är intresserad av att få mer information är du välkommen att kontakta Ulrika Erkenborn Rugumayo, mobil: 070 143 22 22, e-mail: ulrika.erkenborn.rugumayo@transformity.se