TILLSAmmans driver vi

transformationen

På Transformity gör vi vad namnet säger - vi transformerar samhällen.

Under detta årtionde kräver klimatet en exponentiell omställning för alla samhällsaktörer – företag så väl som offentlig sektor. Vi hjälper dig ställa om! 

AKTUELLT

Hur kan hållbarhet främja innovation?

Att vi behöver innovationer som främjar en hållbar utveckling är självklart. Men det går också att vända på det; hållbarhetsarbetet kan nämligen bidra till innovation, inte minst nya innovativa arbetssätt. Eva Krutmeijer vill uppmuntra företag att fokusera mer på innovativa insatser sina värdekedjor, och hon gör det med insikter från sin nya bok. Du är

LÄS MER »

Nya krav på hållbarhetsrapportering genom CSRD påverkar alla företag direkt eller indirekt – vår analys

EU har lagt i en betydligt högre växel gällande hållbarhet. Ett tydligt exempel är nytt direktiv och regelverk från EU för ökade krav på information i hållbarhetsrapporteringen genom CSRD som införs de kommande åren. CSRD påverkar stora bolag direkt, men även mindre företag indirekt. Det innebär en stor förändring, med både utmaningar och möjligheter. När

LÄS MER »

Hur kan vi växla upp transformationen?

Klimatförändringarna är här och nu. Tillsammans utvecklar vi samhället och näringslivet i linje med 1,5-gradersmålet och de globala målen – vi utmanar, samarbetar och skapar värde. 

0
PPM I ATMOSFÄREN

Koldioxid i jordens atmosfär förekommer i en relativt låg koncentration, ungefär 400 ppm, men har stor betydelse för temperatur och växtlighet på jorden.

0 %
VÄXTHUSGASER I SVERIGE

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar en minskning om 2,4 procent jämfört med 2018.

0 %
VÄXTHUSGASER I EU

EU är en av de ledande stora ekonomierna i fråga om att bekämpa utsläpp av växthusgaser. EU hade 2018 skurit ner sina utsläpp av växthusgaser med 23 procent jämfört med 1990-års nivåer.