Transformity i Almedalen

Elektrifiering utan avfall – hur kan näringsliv, politik och forskning samverka så att vi gör rätt från början?

Almedalen – Onsdag 28/6 

 kl 10:15-11:00, Teaterskeppet, Visby Hamn 

 Elektrifieringen av transportsektorn, liksom utvecklingen av batterier för elförsörjning och balansering av elnätet, går idag med en rasande fart. Även om elektrifieringen är nödvändig för att klara klimatomställningen, är tillverkning av elfordon och batterilager i sig resurskrävande och det är fortfarande oklart om nödvändiga metaller och andra material kommer att finnas tillgängliga, åtminstone på kort sikt, för att möta denna ökade efterfrågan.  

  • Vilka risker, utmaningar och möjligheter ser vi gällande cirkulär materialhantering i den snabba elektrifieringen?  
  • Hur kan vi ”göra rätt från början” i design och processer för att underlätta cirkularitet av metaller, återvinning av plast etc? 
  • Vilka kopplingar mellan cirkularitet och elektrifiering blir viktiga ur ett energi- och näringspolitiskt perspektiv? Hur ser en industripolitik ut som klarar båda aspekterna och ger rätt incitament till de ambitiösa företag som bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft? 

 Medverkande:  

  • Filip Johnsson, professor i energisystem, Chalmers och programchef Mistra Electrification  
  • Peter Engdahl, chef för enheten hållbar transport, Energimyndigheten  
  • Sara Davidsson, hållbarhetschef Stena Recycling 
  • Mattias Johansson, vd Bravida  
  • Rickard Nordin, Klimat- och energipolitisk talesperson (C)  
  • Jakop Dalunde, EU-parlamentariker (MP) 
  • Nina Ekelund, Generalsekreterare Hagainitiativet (moderator) 
Fler talare tillkommer.
 
Eventet kommer att sändas live här