Transformity anställer Martin Flack – nationalekonom från Klimatpolitiska rådet

Martin är nationalekonom med 15 års erfarenhet av policyanalys, omvärldsanalys och strategisk rådgivning till beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor. Närmast kommer Martin från Klimatpolitiska rådet där han arbetat som utredare med ett särskilt fokus på drivkrafter, hinder och politikens roll i näringslivets klimatomställning.

- Just nu ligger näringslivet ett steg före och politiken måste utvecklas snabbare för att bli en pådrivande kraft och inte en bromskloss. Att få vara med och påverka den processen är det mest stimulerande och angelägna jag kan tänka mig.

Tidigare har Martin bland annat arbetat som Seniorekonom på en av Europas ledande nationalekonomiska konsultfirmor, med ansvar för den svenska verksamheten inom energi, klimat och hållbarhet, och som temaansvarig för hållbar utveckling vid myndigheten Tillväxtanalys.

- Att förstå och vara med och påverka de ekonomiska förutsättningarna för klimattransformationen blir allt viktigare. Därför är vi glada och ser det som strategiskt viktigt att en av Sveriges mest erfarna nationalekonomer i gränslandet mellan ekonomi och klimatpolitik kommer med i vårt team. Martin kommer att bidra med en viktig dimension i Transformitys fortsatta arbete, säger Deniz Butros, vd på Transformity.

Vägen till ett fossilfritt välfärdssamhälle är kantad med utmaningar, men det finns också många lösningar och ett starkare momentum än någonsin tidigare. Ny teknik och innovation samspelar med politik och ekonomi på ett sätt som skapar starka drivkrafter för omställning.

Transformity är en ny aktör på marknaden, men i teamet finns en stor och bred erfarenhet av att stötta och driva på hållbarhetsprocesser i olika sammanhang och organisationer. Jag kommer att lära mig något nytt varje dag på jobbet av det här gänget och jag ser fram emot att få chansen att bidra med mina erfarenheter och perspektiv. Tillsammans tror jag att vi kan bygga någonting riktigt bra!

Martin Flack börjar på Transformity den 1 februari 2022.

1 reaktion på ”Transformity anställer Martin Flack – nationalekonom från Klimatpolitiska rådet”

  1. Pingback: 3overloaded

Kommentarer är stängda.