Transformity anställer Josefina Kildjer

EU:s kraftigt ökade ambitioner inom miljö och klimat kräver utveckling, inte minst inom näringslivet. Transformity är en byrå som stöttar företag i arbetet med lönsamma affärsstrategier genom klimatansvar och bevarad biologisk mångfald. För att säkerställa fortsatt hög kvalitet i arbetet har Transformity rekryterat Josefina Kildjer, expert på klimat- och miljöpolitik inom EU.

– EU har tagit över det politiska ledarskapet inom miljö och klimat, vilket påverkar näringslivet i Sverige. Denna utveckling innehåller stora möjligheter för de företag som vågar och vill. Transformity samarbetar med dessa företag. Rekryteringen av Josefina Kildjer växlar upp vår byrås kompetens, och säkerställer fortsatt hög kvalitet i vårt arbete med analys, strategi, kommunikation och nätverk, säger Ulrika Erkenborn Rugumayo, vd på Transformity.

Transformity driftar företagsnätverk inom hållbarhet, exempelvis Hagainitiativet och Circular Electronics Initiative. Vi leder flera internationella och nordiska projekt, med fokus på cirkulära affärsmodeller, fossilfria samhällen, exportens klimatnytta samt kompetensförsörjning för hållbar omställning. Våra samarbeten med enskilda företag fokuserar på lönsamma affärsstrategier genom klimatansvar och bevarad biologisk mångfald, samt hållbarhetskommunikation.

Josefina Kildjer har de senaste fyra åren arbetat som departementssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet (internationella sekretariatet). Hon har bland annat arbetat med samordning av den politiska ledningens ärenden på EU-området, haft ett horisontellt ansvar för vissa sakfrågor, däribland hållbar digitalisering som på många sätt kopplar till cirkulär ekonomi, samt haft ett särskilt bevakningsansvar för klimat och Nordensamarbetet.

– Min bild är att de flesta företag idag ser en mycket stor potential i klimatomställningen. Att ha koll på vad som händer på EU-nivå är centralt för att nå framgång. Utifrån min långa erfarenhet av EU-frågor från Regeringskansliet och Riksdagsförvaltningen ser jag mycket fram emot att kunna bidra, både i företagens omställningsarbete och i Transformitys ökade EU-fokus, säger Josefina Kildjer.

Josefina börjar jobba på Transformity den 16/8, 2023.