TRANSFORMITY ANSTÄLLER ADAM BERGSVEEN

Transformity stöttar företag i omställningen att nå ambitiösa klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet och främjad biologisk mångfald. Anställningen av Adam Bergsveen breddar och fördjupar Transformitys erbjudande, tack vare hans erfarenheter inom hållbarhet, kommunikation och politik.

– Idag är näringslivet starkt pådrivande i arbetet med att bromsa klimathotet och stoppa miljöförstöringen. Och det behövs krafttag för att inte missa 1,5-gradersmålet. Jag ser mycket fram mot att samarbeta med olika företag i deras engagemang för en hållbar utveckling, säger Adam Bergsveen.

Adam Bergsveen har jobbat med hållbarhetskommunikation och -strategier inom näringslivet, civilsamhället och politiken – lokalt, nationellt och internationellt. Han har bland annat jobbat som Miljöpartiets presschef i regeringen, politisk sekreterare i riksdagen, kommunikationschef för Friluftsfrämjandet och som senior konsult på byråer.

– Med omfattande erfarenhet från arbete i riksdagen, regeringen och flera internationella politiska arenor har Adam erfarenheter, kompetenser och engagemang som breddar och fördjupar vårt stöd till de företag vi samarbetar med. Han är varmt välkommen till Transformity, säger Ulrika Erkenborn Rugumayo, vd på Transformity.

Adam börjar på Transformity den 1 februari 2023.

Varmt välkommen Adam!