TEAMET

LÄR KÄNNA VÅRT TEAM

Konsult

Adam Bergsveen

Adam har jobbat med hållbarhetskommunikation och -strategier inom näringslivet, civilsamhället och politiken – lokalt, nationellt och internationellt. Han har bland annat jobbat som Miljöpartiets presschef i regeringen, politisk sekreterare i riksdagen, kommunikationschef för Friluftsfrämjandet och som senior konsult på byråer.

KONTAKT

adam.bergsveen@transformity.se
+46 70 452 38 97

STYRelseordförande & Partner

Nina Ekelund

Med ena foten i Stockholm och den andra i Småland driver Nina klimattransformationen framåt. Nina är en av grundarna till företaget 2050 Consulting och har även startat Transformity. År 2010 grundade Nina vidare företagsnätverket Hagainitiativet, tillsammans med flera företag, och är dess generalsekreterare. Hon har tidigare arbetat på bland annat Miljöförvaltningen, Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen och Stockholm Resilience Centre. Nina är en ofta anlitad och uppskattad moderator. Hon har de senaste åren varit med på listan över den 100 mäktigaste i Hållbarhetsverige. Hon är också ledamot i styrgruppen för KTH Environmental Humanities Lab.

KONTAKT

nina.ekelund@transformity.se
+46 73 502 24 64

VD & Partner

Ulrika Erkenborn Rugumayo

Ulrika har över 20 års erfarenhet som rådgivare och revisor i rollen som Director på PwC med fokus på internationellt utvecklingssamarbete. Under fem år har Ulrika varit handläggare vid Diakonia’s regionkontor för Södra Afrika där hon arbetade med mänskliga rättigheter, demokratifrågor och kapacitetsstöd och arbetade inom ramen för FN:s globala hållbarhetsmål.  Ulrika är samordningsansvarig för Hagainitiativet och är styrelseledamot i Diakonia och Shifo Foundation. 

KONTAKT

ulrika.erkenborn.rugumayo@transformity.se
+46 70 143 22 22a

KONSULT

Caroline Gränsbo

Caroline har arbetat på Transformity sedan våren 2021 och har i sin roll som konsult fokus på kommunikation och policyanalys. Caroline bor i London och gör sitt sista år på UCL:s program i politik och internationella relationer med särskild inriktning på klimatpolitik. Tidigare har hon även under ett år studerat statsvetenskap och kommunikation vid University of West Georgia. Under sin tid som studerande har hon haft ett stort engagemang inom olika studentorganisationer med fokus på projektledning och jobbade under åren 2017-2019 som projektledare för Europeiska Ungdomsparlamentet.

KONTAKT

caroline.gransbo@transformity.se

KONSULT

Eva Krutmeijer

Eva har över 30 års erfarenhet av forskningskommunikation och olika former av samverkan mellan forskning, näringsliv, samhälle och kultur. Hon har bland annat varit informationschef på Kungl. Vetenskapsakademien och samverkanschef på Apoteket. Eva är en uppskattad moderator och har skrivit böcker om hållbarhet och innovation, senast ”Svenska innovationer som förändrat världen” inför Sveriges ordförandeskap i EU. Hon är styrelseledamot i bland annat Forskning & Framsteg och Stiftelsen Ruter Dam.

KONTAKT

eva.krutmeijer@transformity.se
+46 70 
984 66 38

KONSULT

MALIN REDMO

Malin är miljövetare med en masterexamen i miljövetenskap och kandidatexamen i statsvetenskap. Närmast kommer hon ifrån IVL Svenska Miljöinstitutet där hon skrivit examensarbete och genomfört praktik. Parallellt med studierna har Malin arbetat med hållbart mode, solenergi samt genomfört en praktisk hållbarhetsutbildning mot näringslivet.

KONTAKT

malin.redmo@transformity.se
+46 73 919 90 06

Konsult

Gabrielle Tillberg

Gabrielle är ekonom med en kandidatexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en masterexamen i miljöstudier från the London School of Economics. Hon kommer senast ifrån Sveriges ambassad i Kigali, Rwanda, där hon arbetat med politiska frågor och främjande, med särskild tonvikt på främjande av hållbar svensk export. Dessförinnan arbetade hon två år på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Rwanda med frågor rörande grön och hållbar tillväxt.

KONTAKT

gabrielle.tillberg@transformity.se
+46 70 405 72 66

VILL DU BLI EN DEL AV VÅRT TEAM?

Vi är alltid nyfikna på människor som brinner för hållbarhet, som vågar utmana och är kvalitetssäkrande. Konsulterfarenhet är alltid en merit. Skicka en spontanansökan till oss!

Maila till: 
info@transformity.se