”Det känns fantastiskt”

Tidningen Miljö & Utveckling uppmärksammar Transformity.