analys

- beslutsunderlag för 1,5-gradersmålet

Transformation handlar om att göra nya saker och att göra saker på nya sätt. Det går inte idag att säkert veta hur vägen till det fossilfria välfärdssamhället kommer att se ut, vilka lösningar och företag som blir framtidens vinnare. Men genom att ställa rätt frågor och försöka besvara dem med relevant empiri och analys går det att komma en bra bit på vägen. 

På Transformity hjälper vi våra kunder att navigera och dra nytta av transformationen, genom att analysera och tolka den senaste kunskapen om transformationens möjligheter och utmaningar. 

Sätten vi kan samarbeta på är oändliga -
här är några exempel: