VILKA ÄR VI?

LÄR KÄNNA TRANSFORMITY

Under detta årtionde kräver klimatet en exponentiell omställning för alla samhällsaktörer – företag såväl som offentlig verksamhet. På Transformity gör vi vad namnet säger – vi transformerar samhällen.

Transformation och transition (ibland omställning) blandas ofta ihop i diskussioner, men det finns en avgörande skillnad. Transitionen är att gå från ett stadium till ett annat, från fossilt till förnybart exempelvis. Transformation innebär att istället våga tänka helt nytt, byta skepnad. Transformationen är bredare än klimatomställningen; den inkluderar också interaktionen mellan samhällen, ekosystemen och vår relation till andra människor.

Transformity drivs av nyskapande affärer för den stora transformationen. Transformity finns för dig som har höga förväntningar på din samarbetspartner.  För oss är värdeskapande en kvalité som omfattar både dagens generation och kommande genarationer.

VISION

Tillsammans driver vi på transformationen

UPPDRAG

Klimatförändringarna är här och nu. Tillsammans utvecklar vi samhället och näringslivet i linje med 1,5-gradersmålet och de globala målen – vi utmanar, samarbetar och skapar värde.

MÅL