Nyheter

Nya krav på hållbarhetsrapportering genom CSRD påverkar alla företag direkt eller indirekt – vår analys

EU har lagt i en betydligt högre växel gällande hållbarhet. Ett tydligt exempel är nytt direktiv och regelverk från EU för ökade krav på information i hållbarhetsrapporteringen genom CSRD som införs de kommande åren. CSRD påverkar stora bolag direkt, men även mindre företag indirekt. Det innebär en stor förändring, med både utmaningar och möjligheter. När

Läs mer »

Nytt forskningsprojekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och samverkan med styrmedel på godstransportområdet

I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet samt hållbarhetsbyrån Transformity, som driftar företagsnätverket Hagainitiativet, undersöka företags frivilliga klimatarbete kopplat till deras köpta godstransporter. Projektet som finansieras av Trafikverkets via forsknings- och innovationssatsningen Tripple F – Fossil Free Freight kommer belysa hur klimatmål och arbetet med att minska klimatutsläppen kan samverka med befintliga

Läs mer »

Företag måste prioritera biologisk mångfald lika högt som klimat

Nära alla företag är beroende av och påverkar den biologiska mångfalden. Inom dagligvaruhandeln är detta beroende tydligt. Axfood har därför nyligen genomfört en riskanalys med fokus på biologisk mångfald. -Vi agerar i en värld av globala värdekedjor och är helt beroende av välfungerande ekosystem. För att framtidsäkra vår verksamhet måste vi ständigt analysera hur förlust

Läs mer »

Bra på fördjupad analys kring klimatpolitik kopplat till näringslivet?

Vi söker dig som har goda kunskaper om klimat- och miljöpolitik, samt har en bred förståelse för de omvärldsfaktorer och styrmedel som påverkar omställningens riktning och tempo. Vi erbjuder dig att bidra med analys och därmed möjligheten att driva frågor i gränssnittet mellan näringsliv och politik.   Klimatmålen kräver utveckling, av oss alla. Nu. Denna utveckling

Läs mer »

TRANSFORMITY ANSTÄLLER ADAM BERGSVEEN

Transformity stöttar företag i omställningen att nå ambitiösa klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet och främjad biologisk mångfald. Anställningen av Adam Bergsveen breddar och fördjupar Transformitys erbjudande, tack vare hans erfarenheter inom hållbarhet, kommunikation och politik. – Idag är näringslivet starkt pådrivande i arbetet med att bromsa klimathotet och stoppa miljöförstöringen. Och det behövs krafttag för att

Läs mer »