Nyheter

TRANSFORMITY ANSTÄLLER ADAM BERGSVEEN

Transformity stöttar företag i omställningen att nå ambitiösa klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet och främjad biologisk mångfald. Anställningen av Adam Bergsveen breddar och fördjupar Transformitys erbjudande, tack vare hans erfarenheter inom hållbarhet, kommunikation och politik. – Idag är näringslivet starkt pådrivande i arbetet med att bromsa klimathotet och stoppa miljöförstöringen. Och det behövs krafttag för att

Läs mer »

Varför ska styrelsen arbeta med klimat och miljö? Hur bibehåller ditt företag lönsamhet och konkurrenskraft i en ny tid?

Att driva ett lönsamt, långsiktigt och konkurrenskraftigt företag ställer allt högre krav på styrelsen och dess hållbarhetsarbete. Ökade rapporteringskrav som i snabb takt implementeras i Sverige som en följd av nya EU-direktiv (t ex Taxonomin och CSRD) påskyndar behovet av att tydligt integrera miljö- och klimatarbetet i bolagets strategi och affärsmodell. Styrelsen behöver kunskap, nya

Läs mer »

Vi söker erfaren kollega med kunskap om klimatpolitik

Vi söker dig som har kunskap om klimat- och miljöpolitik och har god förståelse för de omvärldsfaktorer som påverkar klimatomställningens riktning och tempo. Vi är ett företag som drivs av engagemang för att bidra till en hållbar samhällsomställning och vi söker dig som vill vara med på resan att bygga upp en verksamhet som transformerar

Läs mer »

VArmt välkommen GAbrielle Tillberg

Gabrielle Tillberg är ekonom med en kandidatexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en masterexamen i miljöstudier från the London School of Economics. Hon kommer senast ifrån Sveriges ambassad i Kigali, Rwanda, där hon arbetat med politiska frågor och främjande, med särskild tonvikt på främjande av hållbar svensk export. Dessförinnan arbetade hon

Läs mer »