Nyheter

VÄSENTLIGHETSANALYS NÖDVÄNDIG för RÄTT FOKUS I HÅLLBARHETSARBETET 

För att komma igång med hållbarhetsarbetet är en väsentlighetsanalys nödvändig för att identifiera vilka frågor som berör din verksamhet. Väsentliga frågeställningar är de som berör verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala avtryck och som kan påverka intressenters beslutfattande.  Med de standarder och regelverk som nu kommer med lagstiftning inom #CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) krävs en dubbel väsentlighetsanalys för

Läs mer »

Transformity i Almedalen: elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början?

Mycket om elektrifieringens möjligheter och utmaningar i samhällsdiskussionen just nu. Mycket bra! På Almedalsveckan arrangerade vi ett seminarium med rubriken ”Elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början?”. Se seminariet här. Mattias Johansson, vd, Bravida, pratade om att både utbildning och säkerställande av att relevant kompetens finns samt vikten av ekonomiska incitament för företag

Läs mer »

Transformity anställer Josefina Kildjer

EU:s kraftigt ökade ambitioner inom miljö och klimat kräver utveckling, inte minst inom näringslivet. Transformity är en byrå som stöttar företag i arbetet med lönsamma affärsstrategier genom klimatansvar och bevarad biologisk mångfald. För att säkerställa fortsatt hög kvalitet i arbetet har Transformity rekryterat Josefina Kildjer, expert på klimat- och miljöpolitik inom EU. – EU har

Läs mer »

Transformity i Almedalen

Elektrifiering utan avfall – hur kan näringsliv, politik och forskning samverka så att vi gör rätt från början? Almedalen – Onsdag 28/6   kl 10:15-11:00, Teaterskeppet, Visby Hamn   Elektrifieringen av transportsektorn, liksom utvecklingen av batterier för elförsörjning och balansering av elnätet, går idag med en rasande fart. Även om elektrifieringen är nödvändig för att klara klimatomställningen,

Läs mer »

Digitala produktpass kommer bli en ”game changer” för hållbarhet 

EU-kommissionen arbetar just nu fram ett ramverk för digitala produktpass, och steg för steg kommer olika produktkategorier inkluderas de kommande åren. ”En game changer” för ökad hållbarhet enligt Andreas Nobell, Development manager på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified. TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Men, vad är digitala produktpass, varför är det bra,

Läs mer »

Hur kan hållbarhet främja innovation?

Att vi behöver innovationer som främjar en hållbar utveckling är självklart. Men det går också att vända på det; hållbarhetsarbetet kan nämligen bidra till innovation, inte minst nya innovativa arbetssätt. Eva Krutmeijer vill uppmuntra företag att fokusera mer på innovativa insatser sina värdekedjor, och hon gör det med insikter från sin nya bok. Du är

Läs mer »