klimatkalendern Maj

Transformity listar de viktigaste klimathändelserna i maj. 

9-20 maj       UNCCD COP15 om ökenspridning

17-19 maj     Sustainable Energy for All Forum

22-26 maj     World Economic Forum

24 maj           Klimatpolitiska rådets seminarium om finanssektorns allt större roll i klimatomställningen