Hur kan hållbarhet främja innovation?

Att vi behöver innovationer som främjar en hållbar utveckling är självklart. Men det går också att vända på det; hållbarhetsarbetet kan nämligen bidra till innovation, inte minst nya innovativa arbetssätt. Eva Krutmeijer vill uppmuntra företag att fokusera mer på innovativa insatser sina värdekedjor, och hon gör det med insikter från sin nya bok.

Du är författare till boken ”Svenska innovationer som förändrat världen” som berättar om ett antal omvälvande innovationer och hur de kommit till. Vad ser du när du blickar framåt?

– Något som blir uppenbart när man tittar närmare på hur innovationer som skiftnyckeln, wettextrasan eller det mobila bredbandet kommit till, så handlar det om att lösa problem. Att förändra något till det bättre. Idag står vi för enorma problem och behöver därför växla upp innovationskraften, säger Eva Krutmeijer, författare och senior konsult på Transformity.

– Många innovationer tar tid att genomföra och medför affärsrisker. Boken är full av sådana exempel och hur enskilda individer fått kämpa för sin idé. Men vi som är engagerade i hållbarhetsfrågor kan hitta snabbare sätt att främja innovation och nytänkande, säger Eva.

Vill du ge ett exempel på vad en innovativ hållbarhetschef kan göra?

– Samla värdekedjan! Det är ett uppfriskande sätt att få perspektiv på en viss produkt eller tjänst. När människor träffas och öppnar upp inför varandra och de problem som finns att lösa, då händer det grejer, säger Eva.

– Ett annat grepp är att göra värdecirklar i stället för linjära värdekedjor. Och experimentera med olika storlek på cirklarna; ibland är återanvändning (mindre cirkel) möjlig, ibland återvinning av specifika material (större cirkel), säger Eva.

Vad lärde du dig själv i arbetet med boken?

– Massor förstås, men alla insikter kokar ner till att innovation är en mänsklig verksamhet med alla de möjligheter det ger, avslutar Eva.

Transformity erbjuder stöd till företag som vill utveckla hållbara affärsstrategier, inklusive arbete med strategier för samverkan och innovation. Är du intresserad av en inspirationsföreläsning med fokus på hur hållbarhet främjar innovation eller en workshop där vi samlar in olika perspektiv i företagets värdekedja? Kontakta Eva.Krutmeijer@transformity.se

Boken ”Svenska innovationer som förändrat världen” av Eva Krutmeijer och Henrik Berggren är framtagen i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Här kan du köpa den till specialpris: https://www.iva.se/publicerat/svenska-innovationer-som-forandrat-varlden/