Tillsammans driver vi på transformationen

på transformity gör vi vad namnet säger – vi transformerar samhällen.

Under detta årtionde kräver klimatet en exponentiell omställning för alla samhällsaktörer – företag såväl som offentlig verksamhet. 

Aktuellt

water, drop, liquid

Redo att gå från transition till klimattransformation

Det finns ett momentum nu i klimatfrågan; forskningen är tydligare än någonsin. Vi måste halvera utsläppen varje decennium. Greta Thunberg har väckt en hel ungdomsgeneration på ett sätt som borde göra varenda politiker avundsjuk. Näringslivet är på tårna och är redo för att ta nästa steg i klimatarbetet. Världen är redo att gå från en

Läs mer »

415

PPM i atmosfären

Koldioxid i jordens atmosfär förekommer i en relativt låg koncentration, ungefär 400 ppm, men har stor betydelse för temperatur och växtlighet på jorden.

2,4%

Växthusgaser i Sverige

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar en minskning om 2,4 procent jämfört med 2018.​

2,1%

Växthusgaser i EU

EU är en av de ledande stora ekonomierna i fråga om att bekämpa utsläpp av växthusgaser. EU hade 2018 skurit ner sina utsläpp av växthusgaser med 23 procent jämfört med 1990-års nivåer.

Hur kan vi växla upp transformationen?

Klimatförändringarna är här och nu. Tillsammans utvecklar vi samhället och näringslivet i linje med 1,5-gradersmålet och de globala målen – vi utmanar, samarbetar och skapar värde.

Följ oss