Företag måste prioritera biologisk mångfald lika högt som klimat

Nära alla företag är beroende av och påverkar den biologiska mångfalden. Inom dagligvaruhandeln är detta beroende tydligt. Axfood har därför nyligen genomfört en riskanalys med fokus på biologisk mångfald.

-Vi agerar i en värld av globala värdekedjor och är helt beroende av välfungerande ekosystem. För att framtidsäkra vår verksamhet måste vi ständigt analysera hur förlust av biologisk mångfald riskerar påverka våra affärsplaner, vårt utbud av varor och våra priser, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Rent konkret, hur genomförde ni riskanalysen?

-Alla varor i våra affärer är beroende av fertila jordar, god vattenstatus, hav i balans och pollinering, för att nämna några ekosystem. I ett första skede valde vi ut fyra viktiga varor för fördjupad analys; kaffe, mjölk, tomater och ris. Analysen byggde på en kartläggning över de olika lokala ekosystem som varorna är beroende av, både på kort och lite längre sikt. På längre sikt är viktigt, för att fånga upp effekten av klimatförändringar.

-Kartläggningen arbetades med i en workshop, som faciliterades av Transformity. Resultatet används för att identifiera huruvida vår affärsplan, våra inköpsstrategier och vårt arbete med hållbarhet bör utvecklas.

-Ta kaffet som exempel. Kaffebönan är en klimatkänslig gröda. Kaffe odlas dessutom i områden med mycket hög biologisk mångfald. Nu håller många arter av vilt kaffe på att försvinna på grund av minskad biologisk mångfald, vilket äventyrar skördarna, säger Åsa.

Vad vill du att ert fokus på biologisk mångfald ska leda till?

– Biologisk mångfald måste börja prioriteras lika högt som klimatet. Minst. Vi kan lära av arbetet med våra klimatmål i detta, eftersom vi nu behöver samma systematik med mål, handlingsplaner, redovisningar och uppföljningar kopplat till biologisk mångfald.

-Axfood vill självklart bidra till att vända den negativa trenden för den biologiska mångfalden, och samtidigt uppfylla vår vision om att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. Biologisk mångfald är ju dessutom helt avgörande för människans existens, avslutar Åsa.

 

Transformity erbjuder stöd till företag som vill växla upp arbetet med biologisk mångfald. En bra start på ett sådant samarbete kan vara utbildning, omvärlds- och riskanalys i värdekedjan, ramverkens påverkan på företaget och/eller strategisk rådgivning kring mål och åtgärder.