Pressmeddelande: Nina Ekelund startar nya företaget Transformity

Det nya företaget heter Transformity då det handlar om att gå från klimatomställning till en större transformation av hela samhället som är snabbare och mer omfattande än det som sker idag. Tillsammans utvecklar vi samhället och näringslivet i linje med 1,5-gradersmålet och de globala målen.

– Klimatomställningen måste påskyndas både i hastighet och omfattning. Det finns ett momentum nu; forskningen är kristallklar, näringslivet är med och allmänheten vill gå snabbare framåt. Vårt nya företag kommer att fokusera på nyskapande samarbeten som leder till en snabbare omställning, säger Nina Ekelund.

Företaget erbjuder spjutspetskompetens inom transformativa strategier, policy och påverkan, hållbarhetskommunikation och nätverksbyggande. Transformity vänder sig till både privata och offentliga aktörer som vill växla upp sitt klimatarbete och lägga det i linje med 1,5- gradersmålet. 

– Idag är det tydligare än någonsin att klimatarbete är lönsamt, nu vill vi utmana privata och offentliga aktörer att inte bara ta sitt klimatarbete ett steg till, utan helt lägga om det i linje med 1,5-gradersmålet och bidra till de globala målen. Vi är övertygade om att det är rätt tillfälle för det nu, det finns en stor efterfrågan och en mognad hos näringslivet och offentliga aktörer på att vilja bidra med större samhällsnytta, säger Deniz Butros.

På Transformity kommer inledningsvis Nina Ekelund, Deniz Butros och Ulrika Erkenborn Rugumayo att arbeta. Nina Ekelund fortsätter som generalsekreterare för Hagainitiativet. Nina Ekelund är vd för Transformity till dess att Deniz Butros träder in som vd. 

Nina Ekelund var en av grundarna till 2050 Consulting tillsammans med Göran Erselius och Mattias Goldmann 2013. Med Transformity innebär det att hon lämnar 2050.

Presskontakt

Nina Ekelund,0735-022 464
nina.ekelund@transformity.se

Deniz Butros, 0764271580
deniz.butros@transformity.se

Nina Ekelund är generalsekreterare för Hagainitiativet, som ett är ett företagsnätverk som
vill se ett näringsliv utan klimatpåverkan. Nina är en av grundarna till 2050 Consulting och till
det nystartade bolaget Transformity. Hon har tidigare arbetat på bland annat
Miljöförvaltningen, Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen och Stockholm Resilience
Centre. Nina har de senaste åren varit med på listan över den 100 mäktigaste i
Hållbarhetsverige. 2014 utsågs hon till Sveriges miljömäktigaste kvinna.

Deniz Butros är tvärvetenskaplig miljövetare med flera års erfarenhet av klimatomställning
inom politik och offentlig förvaltning. Närmast kommer hon som konsult på 2050 Consulting,
och har tidigare arbetat i Europaparlamentet med miljö-, klimat- och migrationspolitik samt på
Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet. Hon har även arbetat på
länsstyrelsen Södermanland som klimatstrateg och ansvarat för länets energi- och
klimatstrategi. Hon är ledamot i Stockholm stads miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Ulrika Erkenborn Rugumayo kommer närmast från 2050 Consulting och rollen som CFO.
Ulrika har tidigare arbetat som Director på PwC med över 20 års erfarenhet som revisor och
rådgivare med affärsområdesansvar kring internationellt utvecklingssamarbete med
projektuppdrag i Afrika, Asien och Latinamerika. Hon har även arbetat som handläggare vid
Diakonia:s regionkontor för Södra Afrika med mänskliga rättigheter, demokratifrågor och
kapacitetsstöd. Ulrika har inom ramen för genomförda uppdrag arbetat med FN:s globala
hållbarhetsmål.