Framgång för utsläppshandeln i Glasgow – detta hände med artikel 6- förhandlingarna

Framgång för utsläppshandeln i Glasgow – detta hände med artikel 6- förhandlingarna

COP26 i Glasgow har avslutats. Mötet resulterade i Glasgow Climate Pact – en framgång enligt många, blah, blah, blah enligt vissa. Eniga kan vi vara i att klimattransformationen går för långsamt och att nuvarande målsättningar inte håller oss under 1,5-gradersmålet.

Regelboken för Parisavtalet färdigställdes, vilket är viktigt för att kunna följa upp Parisavtalets målsättningar. För företagen har frågan om artikel 6 varit viktig för att säkra upp gröna investeringar som snabbt kan minska utsläppen. Energimyndigheten har skrivit en väldigt tydlig förklaring om vad artikel 6 är, läs den här.  

Vad är Artikel 6 och varför är det viktigt?

Artikel 6 ratificerades med resten av Parisavtalet 2016, men reglerna för genomförandet har visat sig vara komplext. Artikel 6 handlar om hur länder kan samarbeta för att få till större och mer kostnadseffektiva utsläppsminskningar genom handel med koldioxidutsläpp. Dessa utsläppsrätter kallas också för ”ITMOs” (Internationally-Transfered Mitigation Outcomes).

Artikel 6 är viktig för företagen eftersom man vill säkerställa att varje investerad krona bidrar till största möjliga utsläppsminskning. Och klimatomställningen kommer att kräva privata investeringar. EU-kommissionen har beräknat hur mycket den kommer att kräva att investera för att nå EU 2030-målet att minska unionens utsläpp med minst 55 procent. Det uppskattas att 350 miljarder euro behöver investeras – per år! Det är 3500 miljarder mellan 2021-2030. Den svenska statsbudgeten är cirka 120 miljarder euro.

Vem får tillgodoräkna sig utsläppsminskningen?

En viktig del som förhandlats sedan 2015 är vem som ska få tillgodoräkna sig utsläppen. Är det den som betalar för utsläppsminskningen/investeringen eller landet där utsläppsminskningen sker? Eller ska båda aktörerna få tillgodoräkna sig utsläppen, dvs att utsläppsminskningen ska få dubbelräknas? I Glasgow enades äntligen parterna om att utsläppen inte ska få dubbelräknas, den som säljer utsläppsrätten (dvs landet där utsläppsminskningen görs) ska använda justeringsmekanismer (corresponding adjustments). Att Brasilien övergav sin ståndpunkt om dubbelräkning är en oerhört viktig framgång för en effektiv utsläppshandel.

Nya och gamla krediter

Artikel 6 i Parisavtalet är inte första gången som länder och företag handlar med utsläppsrätter. I Kyotoprotokollet satte rika, så kallade Annex I-länder, uppklimatmål och kunde köpa utsläppsrätter och tillgodogöra sig utsläppsminskningen och samtidigt bidra till klimatomställningen i fattigare länder.  Ungefär 4 miljoner ton utsläppsminskningar genererades under Kyotoprotokollets mekanism för Clean Development Mechanism (CDM). Länder som Brasilien, Kina och Sydkorea har försökt få tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna, medan andra ville slopa dem. Kompromissen blev att man kan välja som land vilken typ av kredit som man köper (artikel 6 eller CDM krediter). Det blir viktigt att köpa de nya krediterna för att säkerställa verkliga utsläppsminskningar.

Resultatet av förhandlingarna kring artikel 6 i Parisavtalet är att världens ledare tydligt visar att handeln med utsläppsrätter är avgörande för att snabbt få till effektiva utsläppsminskningar. Målen är satta, regelboken förtydligad – nu finns det utrymme för gröna investeringar.

 

Deniz Butros,
VD Transformity