VÄLKOMMEN ULRIKA ERKENBORN RUGUMAYO​

VÄLKOMMEN ULRIKA ERKENBORN RUGUMAYO

Vi välkomnar Ulrika Erkenborn Rugumayo som är samordningsansvarig för Hagainitiativet och kommer närmast från 2050 Consulting som CFO.

Ulrika har tidigare arbetat som Director på PwC med över 20 års erfarenhet som revisor och rådgivare med affärsområdesansvar kring internationellt utvecklingssamarbete med projektuppdrag i Afrika, Asien och Latinamerika. Hon har även arbetat som handläggare vid Diakonia:s regionkontor för Södra Afrika med mänskliga rättigheter, demokratifrågor och kapacitetsstöd. Ulrika är styrelseledamot i Diakonia och Shifo Foundation. Ulrika har inom ramen för genomförda uppdrag arbetat med FN:s globala hållbarhetsmål.

På Transformity är Ulrika CFO och kommer att fortsätta som samordningsansvarig för Hagainitiativet. Ulrika kommer också att arbeta med Agenda 2030 och internationella uppdrag.

ulrika.erkenborn.rugumayo[at]transformity.se