water, drop, liquid

Redo att gå från transition till klimattransformation

Det finns ett momentum nu i klimatfrågan; forskningen är tydligare än någonsin. Vi måste halvera utsläppen varje decennium. Greta Thunberg har väckt en hel ungdomsgeneration på ett sätt som borde göra varenda politiker avundsjuk. Näringslivet är på tårna och är redo för att ta nästa steg i klimatarbetet. Världen är redo att gå från en klimattransition till en klimattransformation.

Klimatomställning, eller transition, är det vi ofta relaterar till i klimatdebatten. Det handlar om att gå från ett system till ett annat, från fossilt till förnybart exempelvis. Björn-Ola Linnér, professor på Centrum för klimatpolitisk forskning och Victoria Wibeck, professor på Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet har skrivit om vad som utmärker en transformation. Mycket förenklat kan man säga att transformationen skiljer sig från transition på två punkter:

  1. Takten på förändringen. Transformation utmärker sig genom att den inte är linjär utan icke-linjär, ofta disruptiv det vill säga idéer omkullkastas och en ny ordning uppstår
  2. Omfattning av förändring. Transformation kan vara samhällsomvälvande men kan också vara omvälvande inom ett särskilt område.

Vill du läsa mer om transformationen kan jag varmt rekommendera Linnér och  Wibecks artikel Conceptualising variations in societal transformations towards sustainability.

Traditionell klimatomställning behövs även fortsättningsvis, vi måste fortsätta utveckla våra energisystem och våra transporter, men vi behöver också växla upp takten och omfattningen. Transformity finns för att Sverige behöver en klimattransformation där klimatarbetet skapar mervärde, samhällsvärde och får med fler aktörer. 

 

Deniz Butros,
VD Transformity