Digitala produktpass kommer bli en ”game changer” för hållbarhet 

EU-kommissionen arbetar just nu fram ett ramverk för digitala produktpass, och steg för steg kommer olika produktkategorier inkluderas de kommande åren. ”En game changerför ökad hållbarhet enligt Andreas Nobell, Development manager på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified. TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Men, vad är digitala produktpass, varför är det bra, och hur bör företag förbereda sig? 

– Om man tittar på en nulägesanalys av FN:s Sustainable Development Goals 12 och 13, d.v.s. “Responsible consumption and production” samt “Climate action” så blir det tydligt att mycket mer behöver göras. En mycket viktig del är cirkulär ekonomi, och digitala produktpass möjliggör det, säger Andreas Nobell. 

 

Digitala produktpass syftar till att säkerställa transparent information om en produkts olika komponenter, samt dess olika steg i värdekedjan. Konsumenten ska enkelt kunna få aktuell information om t.ex. tillverkning, material, klimatpåverkan, återvinningsbarhet samt miljömärkningar.  

 

Vid sidan av att ge konsumenten mer information, så kommer digitala produktpass även att skapa informationsbryggor längs hela värdekedjan. Problemet idag är att information om produkters innehåll och produktion ofta bara delas mellan de aktörer som är ”vid sidan av varandra” i värdekedjan, vilket skapar glapp i informationen. När informationsglappen överbyggs möjliggörs helt nya samarbeten och ny utveckling, inte minst med fokus på bästa möjliga förvaltning av naturresurser. D.v.s. reparationer, uppgraderingar, service, återbruk och slutligen återvinning, säger Andreas Nobell. 

 

Om reparatören upplever problem med produkten kan det bli en del av informationen i det digitala produktpasset, och förmedlas uppströms i värdekedjan. Exempelvis, vilka delar som ofta går sönder eller är svåra att reparera, vilket i sin tur bör leda till att produktens design utvecklas, säger Andreas Nobell. 

 

– Dessutom kan ägarbevis ingå i en produkts digitala produktpass, vilket ju underlättar väldigt mycket på andrahandsmarknaden. Dels för att säkerställa att produkten inte är stulen, dels för att värdera den, och slutligen kanske koppla ihop säljare med köpare i stället för att den hamnar i byrålådan, säger Andreas Nobell. 

 

Hur bör företag förbereda sig för digitala produktpass? 

– De digitala produktpassen kommer påverka alla aktörer i värdekedjan, från gruvan, till fabriken, försäljare, reparatören och slutligen återvinnaren. Detta kommer ge konsumenten makt, samt öka fokus på reparation och service. Företag bör redan nu säkerställa att alla steg i deras värdekedja ligger i linje med deras ambitioner inom hållbarhet, förbereda sig för att dela all relevant information om produkten automatiskt och digitalt, öka fokus på service och reparationer, samt nära följa processen inför införandet av digitala produktpass, avslutar Andreas Nobell.


Transformity samarbetar med TCO Development i driften av företagsnätverket Circular Electronics Initiative (https://tcocertified.com/circular-electronics-initiative/). Inom cirkulär IT kommer digitala produktpass göra stor och positiv skillnad för ökad hållbarhet. Kontakta gärna Adam BergsveenTransformity om du vill veta mer om digitala produktpass, eller Circular Electronics Initiative. 


Adam Bergsveen 

+46 70 452 38 97 

adam.bergsveen@transformity.se