Uncategorized

Hur kan hållbarhet främja innovation?

Att vi behöver innovationer som främjar en hållbar utveckling är självklart. Men det går också att vända på det; hållbarhetsarbetet kan nämligen bidra till innovation, inte minst nya innovativa arbetssätt. Eva Krutmeijer vill uppmuntra företag att fokusera mer på innovativa insatser sina värdekedjor, och hon gör det med insikter från sin nya bok. Du är …

Hur kan hållbarhet främja innovation? Read More »

Nytt forskningsprojekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och samverkan med styrmedel på godstransportområdet

I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet samt hållbarhetsbyrån Transformity, som driftar företagsnätverket Hagainitiativet, undersöka företags frivilliga klimatarbete kopplat till deras köpta godstransporter. Projektet som finansieras av Trafikverkets via forsknings- och innovationssatsningen Tripple F – Fossil Free Freight kommer belysa hur klimatmål och arbetet med att minska klimatutsläppen kan samverka med befintliga …

Nytt forskningsprojekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och samverkan med styrmedel på godstransportområdet Read More »