Nyheter

Bra på fördjupad analys kring klimatpolitik kopplat till näringslivet?

Vi söker dig som har goda kunskaper om klimat- och miljöpolitik, samt har en bred förståelse för de omvärldsfaktorer och styrmedel som påverkar omställningens riktning och tempo. Vi erbjuder dig att bidra med analys och därmed möjligheten att driva frågor i gränssnittet mellan näringsliv och politik.   Klimatmålen kräver utveckling, av oss alla. Nu. Denna utveckling …

Bra på fördjupad analys kring klimatpolitik kopplat till näringslivet? Read More »

TRANSFORMITY ANSTÄLLER ADAM BERGSVEEN

Transformity stöttar företag i omställningen att nå ambitiösa klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet och främjad biologisk mångfald. Anställningen av Adam Bergsveen breddar och fördjupar Transformitys erbjudande, tack vare hans erfarenheter inom hållbarhet, kommunikation och politik. – Idag är näringslivet starkt pådrivande i arbetet med att bromsa klimathotet och stoppa miljöförstöringen. Och det behövs krafttag för att …

TRANSFORMITY ANSTÄLLER ADAM BERGSVEEN Read More »

Varför ska styrelsen arbeta med klimat och miljö? Hur bibehåller ditt företag lönsamhet och konkurrenskraft i en ny tid?

Att driva ett lönsamt, långsiktigt och konkurrenskraftigt företag ställer allt högre krav på styrelsen och dess hållbarhetsarbete. Ökade rapporteringskrav som i snabb takt implementeras i Sverige som en följd av nya EU-direktiv (t ex Taxonomin och CSRD) påskyndar behovet av att tydligt integrera miljö- och klimatarbetet i bolagets strategi och affärsmodell. Styrelsen behöver kunskap, nya …

Varför ska styrelsen arbeta med klimat och miljö? Hur bibehåller ditt företag lönsamhet och konkurrenskraft i en ny tid? Read More »

Vi söker erfaren kollega med kunskap om klimatpolitik

Vi söker dig som har kunskap om klimat- och miljöpolitik och har god förståelse för de omvärldsfaktorer som påverkar klimatomställningens riktning och tempo. Vi är ett företag som drivs av engagemang för att bidra till en hållbar samhällsomställning och vi söker dig som vill vara med på resan att bygga upp en verksamhet som transformerar …

Vi söker erfaren kollega med kunskap om klimatpolitik Read More »

VArmt välkommen GAbrielle Tillberg

Gabrielle Tillberg är ekonom med en kandidatexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en masterexamen i miljöstudier från the London School of Economics. Hon kommer senast ifrån Sveriges ambassad i Kigali, Rwanda, där hon arbetat med politiska frågor och främjande, med särskild tonvikt på främjande av hållbar svensk export. Dessförinnan arbetade hon …

VArmt välkommen GAbrielle Tillberg Read More »

china, meadow, guizhou-6796350.jpg

Vi söker en driven projektledare till klimatomställningen

Vi söker dig som brinner för hållbarhet, som vågar utmana och som arbetar med både glädje och hög kvalitet. Transformity är ett företag som drivs av engagemang för att bidra till en hållbar samhällsomställning och vi söker dig som vill vara med på resan att bygga upp en verksamhet som transformerar samhällen. Vi arbetar med …

Vi söker en driven projektledare till klimatomställningen Read More »