Transformity

VÄSENTLIGHETSANALYS NÖDVÄNDIG för RÄTT FOKUS I HÅLLBARHETSARBETET 

För att komma igång med hållbarhetsarbetet är en väsentlighetsanalys nödvändig för att identifiera vilka frågor som berör din verksamhet. Väsentliga frågeställningar är de som berör verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala avtryck och som kan påverka intressenters beslutfattande.  Med de standarder och regelverk som nu kommer med lagstiftning inom #CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) krävs en dubbel väsentlighetsanalys för …

VÄSENTLIGHETSANALYS NÖDVÄNDIG för RÄTT FOKUS I HÅLLBARHETSARBETET  Read More »

Transformity i Almedalen: elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början?

Mycket om elektrifieringens möjligheter och utmaningar i samhällsdiskussionen just nu. Mycket bra! På Almedalsveckan arrangerade vi ett seminarium med rubriken ”Elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början?”. Se seminariet här. Mattias Johansson, vd, Bravida, pratade om att både utbildning och säkerställande av att relevant kompetens finns samt vikten av ekonomiska incitament för företag …

Transformity i Almedalen: elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början? Read More »

Transformity anställer Josefina Kildjer

EU:s kraftigt ökade ambitioner inom miljö och klimat kräver utveckling, inte minst inom näringslivet. Transformity är en byrå som stöttar företag i arbetet med lönsamma affärsstrategier genom klimatansvar och bevarad biologisk mångfald. För att säkerställa fortsatt hög kvalitet i arbetet har Transformity rekryterat Josefina Kildjer, expert på klimat- och miljöpolitik inom EU. – EU har …

Transformity anställer Josefina Kildjer Read More »

Transformity i Almedalen

Elektrifiering utan avfall – hur kan näringsliv, politik och forskning samverka så att vi gör rätt från början? Almedalen – Onsdag 28/6   kl 10:15-11:00, Teaterskeppet, Visby Hamn   Elektrifieringen av transportsektorn, liksom utvecklingen av batterier för elförsörjning och balansering av elnätet, går idag med en rasande fart. Även om elektrifieringen är nödvändig för att klara klimatomställningen, …

Transformity i Almedalen Read More »

Digitala produktpass kommer bli en ”game changer” för hållbarhet 

EU-kommissionen arbetar just nu fram ett ramverk för digitala produktpass, och steg för steg kommer olika produktkategorier inkluderas de kommande åren. ”En game changer” för ökad hållbarhet enligt Andreas Nobell, Development manager på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified. TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Men, vad är digitala produktpass, varför är det bra, …

Digitala produktpass kommer bli en ”game changer” för hållbarhet  Read More »

Hur kan hållbarhet främja innovation?

Att vi behöver innovationer som främjar en hållbar utveckling är självklart. Men det går också att vända på det; hållbarhetsarbetet kan nämligen bidra till innovation, inte minst nya innovativa arbetssätt. Eva Krutmeijer vill uppmuntra företag att fokusera mer på innovativa insatser sina värdekedjor, och hon gör det med insikter från sin nya bok. Du är …

Hur kan hållbarhet främja innovation? Read More »

Allt fler små och medelstora företag utvecklar nya affärsstrategier, utifrån klimat och miljö

Vad kräver klimatomställningen av vårt företag? Den frågan ställer sig allt fler företag, och intresset för klimat och miljö ökar inom näringslivet. Men det är också utmanande för många företag att komma igång. Nina Ekelund märker detta tydligt, genom att hon deltar i flera företags arbete med att utveckla nya affärsstrategier. – De senaste åren …

Allt fler små och medelstora företag utvecklar nya affärsstrategier, utifrån klimat och miljö Read More »

Nya krav på hållbarhetsrapportering genom CSRD påverkar alla företag direkt eller indirekt – vår analys

EU har lagt i en betydligt högre växel gällande hållbarhet. Ett tydligt exempel är nytt direktiv och regelverk från EU för ökade krav på information i hållbarhetsrapporteringen genom CSRD som införs de kommande åren. CSRD påverkar stora bolag direkt, men även mindre företag indirekt. Det innebär en stor förändring, med både utmaningar och möjligheter. När …

Nya krav på hållbarhetsrapportering genom CSRD påverkar alla företag direkt eller indirekt – vår analys Read More »

Nytt forskningsprojekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och samverkan med styrmedel på godstransportområdet

I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet samt hållbarhetsbyrån Transformity, som driftar företagsnätverket Hagainitiativet, undersöka företags frivilliga klimatarbete kopplat till deras köpta godstransporter. Projektet som finansieras av Trafikverkets via forsknings- och innovationssatsningen Tripple F – Fossil Free Freight kommer belysa hur klimatmål och arbetet med att minska klimatutsläppen kan samverka med befintliga …

Nytt forskningsprojekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och samverkan med styrmedel på godstransportområdet Read More »

Företag måste prioritera biologisk mångfald lika högt som klimat

Nära alla företag är beroende av och påverkar den biologiska mångfalden. Inom dagligvaruhandeln är detta beroende tydligt. Axfood har därför nyligen genomfört en riskanalys med fokus på biologisk mångfald. -Vi agerar i en värld av globala värdekedjor och är helt beroende av välfungerande ekosystem. För att framtidsäkra vår verksamhet måste vi ständigt analysera hur förlust …

Företag måste prioritera biologisk mångfald lika högt som klimat Read More »