Transformity

Hur kan hållbarhet främja innovation?

Att vi behöver innovationer som främjar en hållbar utveckling är självklart. Men det går också att vända på det; hållbarhetsarbetet kan nämligen bidra till innovation, inte minst nya innovativa arbetssätt. Eva Krutmeijer vill uppmuntra företag att fokusera mer på innovativa insatser sina värdekedjor, och hon gör det med insikter från sin nya bok. Du är …

Hur kan hållbarhet främja innovation? Read More »

Allt fler små och medelstora företag utvecklar nya affärsstrategier, utifrån klimat och miljö

Vad kräver klimatomställningen av vårt företag? Den frågan ställer sig allt fler företag, och intresset för klimat och miljö ökar inom näringslivet. Men det är också utmanande för många företag att komma igång. Nina Ekelund märker detta tydligt, genom att hon deltar i flera företags arbete med att utveckla nya affärsstrategier. – De senaste åren …

Allt fler små och medelstora företag utvecklar nya affärsstrategier, utifrån klimat och miljö Read More »

Nya krav på hållbarhetsrapportering genom CSRD påverkar alla företag direkt eller indirekt – vår analys

EU har lagt i en betydligt högre växel gällande hållbarhet. Ett tydligt exempel är nytt direktiv och regelverk från EU för ökade krav på information i hållbarhetsrapporteringen genom CSRD som införs de kommande åren. CSRD påverkar stora bolag direkt, men även mindre företag indirekt. Det innebär en stor förändring, med både utmaningar och möjligheter. När …

Nya krav på hållbarhetsrapportering genom CSRD påverkar alla företag direkt eller indirekt – vår analys Read More »

Nytt forskningsprojekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och samverkan med styrmedel på godstransportområdet

I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet samt hållbarhetsbyrån Transformity, som driftar företagsnätverket Hagainitiativet, undersöka företags frivilliga klimatarbete kopplat till deras köpta godstransporter. Projektet som finansieras av Trafikverkets via forsknings- och innovationssatsningen Tripple F – Fossil Free Freight kommer belysa hur klimatmål och arbetet med att minska klimatutsläppen kan samverka med befintliga …

Nytt forskningsprojekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och samverkan med styrmedel på godstransportområdet Read More »

Företag måste prioritera biologisk mångfald lika högt som klimat

Nära alla företag är beroende av och påverkar den biologiska mångfalden. Inom dagligvaruhandeln är detta beroende tydligt. Axfood har därför nyligen genomfört en riskanalys med fokus på biologisk mångfald. -Vi agerar i en värld av globala värdekedjor och är helt beroende av välfungerande ekosystem. För att framtidsäkra vår verksamhet måste vi ständigt analysera hur förlust …

Företag måste prioritera biologisk mångfald lika högt som klimat Read More »

Bra på fördjupad analys kring klimatpolitik kopplat till näringslivet?

Vi söker dig som har goda kunskaper om klimat- och miljöpolitik, samt har en bred förståelse för de omvärldsfaktorer och styrmedel som påverkar omställningens riktning och tempo. Vi erbjuder dig att bidra med analys och därmed möjligheten att driva frågor i gränssnittet mellan näringsliv och politik.   Klimatmålen kräver utveckling, av oss alla. Nu. Denna utveckling …

Bra på fördjupad analys kring klimatpolitik kopplat till näringslivet? Read More »

TRANSFORMITY ANSTÄLLER ADAM BERGSVEEN

Transformity stöttar företag i omställningen att nå ambitiösa klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet och främjad biologisk mångfald. Anställningen av Adam Bergsveen breddar och fördjupar Transformitys erbjudande, tack vare hans erfarenheter inom hållbarhet, kommunikation och politik. – Idag är näringslivet starkt pådrivande i arbetet med att bromsa klimathotet och stoppa miljöförstöringen. Och det behövs krafttag för att …

TRANSFORMITY ANSTÄLLER ADAM BERGSVEEN Read More »

Varför ska styrelsen arbeta med klimat och miljö? Hur bibehåller ditt företag lönsamhet och konkurrenskraft i en ny tid?

Att driva ett lönsamt, långsiktigt och konkurrenskraftigt företag ställer allt högre krav på styrelsen och dess hållbarhetsarbete. Ökade rapporteringskrav som i snabb takt implementeras i Sverige som en följd av nya EU-direktiv (t ex Taxonomin och CSRD) påskyndar behovet av att tydligt integrera miljö- och klimatarbetet i bolagets strategi och affärsmodell. Styrelsen behöver kunskap, nya …

Varför ska styrelsen arbeta med klimat och miljö? Hur bibehåller ditt företag lönsamhet och konkurrenskraft i en ny tid? Read More »

Vi söker erfaren kollega med kunskap om klimatpolitik

Vi söker dig som har kunskap om klimat- och miljöpolitik och har god förståelse för de omvärldsfaktorer som påverkar klimatomställningens riktning och tempo. Vi är ett företag som drivs av engagemang för att bidra till en hållbar samhällsomställning och vi söker dig som vill vara med på resan att bygga upp en verksamhet som transformerar …

Vi söker erfaren kollega med kunskap om klimatpolitik Read More »

VArmt välkommen GAbrielle Tillberg

Gabrielle Tillberg är ekonom med en kandidatexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en masterexamen i miljöstudier från the London School of Economics. Hon kommer senast ifrån Sveriges ambassad i Kigali, Rwanda, där hon arbetat med politiska frågor och främjande, med särskild tonvikt på främjande av hållbar svensk export. Dessförinnan arbetade hon …

VArmt välkommen GAbrielle Tillberg Read More »