5 insikter om senaste ipcc-rapporten

Igår den 28 februari lanserades den andra delen av FN:s klimatpanels så kallade ”Assessment Report 6” med fokus på hur klimatförändringarna påverkar samhällen. Var 6-7 år kommer FN:s klimatpanel med en omfattande rapport som sammanfattar aktuell klimatforskning. Den senaste rapporten kom 2014 och påverkade Parisavtalets utfall. I augusti 2021 kom den första delrapporten med den senaste forskningen kring de fysiska förändringarna i ekosystemen.

Här är fem insikter från IPCC-rapporten som du som arbetar med hållbarhetsfrågor behöver veta:

  1. Stort fokus på klimatanpassning.
  2. Den sociala dimensionen starkare än tidigare.
  3. Klimatförändringar och biologisk mångfald hänger ihop.
  4. Nya termen ”Climate resilient development” kopplar samman Agenda 2030 med klimatomställning.
  5. Samarbete mellan stater, näringsliv och civilsamhället måste till för att stärka omställningen.

För att lyckas med transformationen behöver vi ha fokus på samhällsomvandling där vi både minskar utsläpp, anpassar oss till fler extremväder och bygger en mer jämlik värld.

Läs sammanfattningen för policy makers här.

Se hela presskonferensen här.

Deniz Butros,
kommunikationsansvarig

Bilden visar hur klimatförändringarnas effekter får lokala till globala effekter på människor och samhällen.