100 dagar med transformity

100 dagar med transformity

Den 24 juni fyller Transformity 100 dagar. Det har varit 100 intensiva dagar, konstaterar vd:n Deniz Butros. 

Sedan starten den 16 mars 2021 har bolaget vuxit från en till fem anställda och det är tydligt att många företag och myndigheter ser ett behov av att höja sina klimatambitioner och hör av sig till Transformity. 

Företagens klimatomställning har inte hindrats av Coronapandemin.  Tvärtom verkar den ha gett många en tankeställare. Det som kändes omöjligt innan pandemin har visat sig möjligt, att jobba hemifrån exempelvis. Det skapar ett möjligheternas fönster för andra transformativa omställningar och det märks i projekten med våra kunder, säger vd:n Deniz Butros.

Det har varit 100 intensiva dagar och vi avser att öka takten ännu mer. Tack för att du med oss på resan!