Klimatmålen kräver utveckling, av oss alla. Nu. Denna utveckling innehåller stora möjligheter för de företag som vågar och vill. Transformity samarbetar med dessa företag. Vi gör det genom analys, strategi, kommunikation och nätverk.

Vad vi gör

Transformity driftar företagsnätverk inom hållbarhet, exempelvis Hagainitiativet och Circular Electronics Initiative. Vi leder flera internationella och nordiska projekt, med fokus på cirkulära affärsmodeller, fossilfria samhällen, exportens klimatnytta samt kompetensförsörjning för hållbar omställning. Våra samarbeten med enskilda företag fokuserar på lönsamma affärsstrategier genom klimatansvar och bevarad biologisk mångfald.

AKTUELLT

Hur kan hållbarhet främja innovation?

Att vi behöver innovationer som främjar en hållbar utveckling är självklart. Men det går också att vända på det; hållbarhetsarbetet kan nämligen bidra till innovation, inte minst nya innovativa arbetssätt. Eva Krutmeijer vill uppmuntra företag att fokusera mer på innovativa insatser sina värdekedjor, och hon gör det med insikter från sin nya bok. Du är

LÄS MER »

Nya krav på hållbarhetsrapportering genom CSRD påverkar alla företag direkt eller indirekt – vår analys

EU har lagt i en betydligt högre växel gällande hållbarhet. Ett tydligt exempel är nytt direktiv och regelverk från EU för ökade krav på information i hållbarhetsrapporteringen genom CSRD som införs de kommande åren. CSRD påverkar stora bolag direkt, men även mindre företag indirekt. Det innebär en stor förändring, med både utmaningar och möjligheter. När

LÄS MER »

VÅRA KUNDER

Almi, Aneby, Axfood, BRA, Energiföretagen, Filippa K, Folksam, Fossilfritt Sverige, Gasum, Hagainitiativet, IVL Svenska Miljöinstitutet, JCDecaux, Klimatskoga, Länsstyrelsen Jönköping, Nordiska ministerrådet, Preem, Reskills Textile & Fashion, STICA, Stockholm Exergi, Storskogen, Svenska Institutet, TCO Development, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, The Pathway Coalition, VING

0
PPM I ATMOSFÄREN

Koncentrationen av koldioxid i atmosfären mäts i ppm. Den förindustriella nivån var 280 ppm. 

0 %
UTSLÄPPSÖKNING SVERIGE

Mellan 2020 och 2021 ökade utsläppen i Sverige med 4 procent. 

0 %
UTSLÄPPSMINSKNING EU

2017- 2018 minskade utsläppen i EU med 2,1 procent.