Klimatmålen kräver utveckling, av oss alla. Nu. Denna utveckling innehåller stora möjligheter för de företag som vågar och vill. Transformity samarbetar med dessa företag. Vi gör det genom analys, strategi, kommunikation och nätverk.

Vad vi gör

Transformity driftar företagsnätverk inom hållbarhet, exempelvis Hagainitiativet och Circular Electronics Initiative. Vi leder flera internationella och nordiska projekt, med fokus på cirkulära affärsmodeller, fossilfria samhällen, exportens klimatnytta samt kompetensförsörjning för hållbar omställning. Våra samarbeten med enskilda företag fokuserar på lönsamma affärsstrategier genom klimatansvar och bevarad biologisk mångfald.

AKTUELLT

VÄSENTLIGHETSANALYS NÖDVÄNDIG för RÄTT FOKUS I HÅLLBARHETSARBETET 

För att komma igång med hållbarhetsarbetet är en väsentlighetsanalys nödvändig för att identifiera vilka frågor som berör din verksamhet. Väsentliga frågeställningar är de som berör verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala avtryck och som kan påverka intressenters beslutfattande.  Med de standarder och regelverk som nu kommer med lagstiftning inom #CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) krävs en dubbel väsentlighetsanalys för

LÄS MER »

Transformity i Almedalen: elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början?

Mycket om elektrifieringens möjligheter och utmaningar i samhällsdiskussionen just nu. Mycket bra! På Almedalsveckan arrangerade vi ett seminarium med rubriken ”Elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början?”. Se seminariet här. Mattias Johansson, vd, Bravida, pratade om att både utbildning och säkerställande av att relevant kompetens finns samt vikten av ekonomiska incitament för företag

LÄS MER »

Transformity anställer Josefina Kildjer

EU:s kraftigt ökade ambitioner inom miljö och klimat kräver utveckling, inte minst inom näringslivet. Transformity är en byrå som stöttar företag i arbetet med lönsamma affärsstrategier genom klimatansvar och bevarad biologisk mångfald. För att säkerställa fortsatt hög kvalitet i arbetet har Transformity rekryterat Josefina Kildjer, expert på klimat- och miljöpolitik inom EU. – EU har

LÄS MER »

VÅRA KUNDER

Almi, Aneby, Axfood, BRA, Energiföretagen, Filippa K, Folksam, Fossilfritt Sverige, Gasum, Hagainitiativet, IVL Svenska Miljöinstitutet, JCDecaux, Klimatskoga, Länsstyrelsen Jönköping, Nordiska ministerrådet, Preem, Reskills Textile & Fashion, STICA, Stockholm Exergi, Storskogen, Svenska Institutet, TCO Development, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, The Pathway Coalition, VING

0
PPM I ATMOSFÄREN

Koncentrationen av koldioxid i atmosfären mäts i ppm. Den förindustriella nivån var 280 ppm. 

0 %
UTSLÄPPSÖKNING SVERIGE

Mellan 2020 och 2021 ökade utsläppen i Sverige med 4 procent. 

0 %
UTSLÄPPSMINSKNING EU

2017- 2018 minskade utsläppen i EU med 2,1 procent.